Giới thiệunhà khung thép dân dụng tuyệt vời muốn gợi mở cùng bạn những ý kiến của tôi cách cơi nới ban công

Cặp 1 cây thép hình cùng lúc với cây đà môi cũ, liên kết chặt thanh thép này với đà môi bằng cách hàn chúng với phần thép đà. Hàn tiếp các thanh đà dọc và ngang với cây đà thép mới ghép này theo giới hạn ban công muốn cơi nới. Sau đó trải tấm cemboard dày 2cm lên hệ khung thép xem tiep mới. Xây lại thành ban công mới, sau đó lát lại gạch toàn ban công cho đồng màu. Bên dưới dùng thạch cao chống ẩm phủ các phần lồi thép, bả mastic, sơn nước khi cơi nới nhà thép chung cư.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Giới thiệunhà khung thép dân dụng tuyệt vời muốn gợi mở cùng bạn những ý kiến của tôi cách cơi nới ban công”

Leave a Reply

Gravatar